top of page

         Α Θ Η Ν Α

12 - 13 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΜΑ 2018

ΘΕΡΜΑ 2018

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:   30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
"ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ"
2018

12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ε. Κοντού

ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ

 

Αντιπρόεδρος: Καθηγητής Κ. Δεμέτζος

Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

The Conference

ΘΕΡΜΑ 2018

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:     Ε. ΚΟΝΤΟΥ, Κ. ΔΕΜΕΤΖΟΣ

9:30 - 9:45          Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΘΑ

9:45 - 10:30        Προσκεκλημένη Ομιλία: Dimitrios Fessas

                           Universita degli Studi, Milano

                           Food Calorimetry: classical and novel applications 

      

10:30-10:50        E. Vouvoudi, D. Achilias

                           Catalytic pyrolysis of polymeric materials used as packaging via TGA and Py-

                           GC/MS

10:50-11:10        Dimitris S. Achilias, Ioannis Tsagkalias

                           Contribution of the Differential Scanning Calorimetry to the investigation of

                           complex polymerization kinetics

11:10-11:30       Διάλειμμα– Καφές

11:30-11:50       Προσκεκλημένη Ομιλία: Thomas M. Mavromoustakos

                           Kapodistrian University of Athens, Chemistry Department, Laboratory of Organic

                           Chemistry

                           DSC: A valuable tool to study drug: membrane interactions using

                           Differential Scanning Calorimetry

11:50-12:10       TatiaPaka and D.E. Mouzakis     

                           Role of transient receptor potential in thermal detection

12:10-12:30       Nikolaos Naziris, Maria Chountoulesi, SzymonSekowski, Maria

                           Zamaraeva, Nodira Abdulladjanova, Costas Demetzos

                           Thermotropic Effect of RhustyphinaΤannin on Model Membranes

12:30-13:00       ΠροσκεκλημένηΟμιλία: Apostolos Kyritsis

                          Department of Physics, National Technical University of Athens

                          DSC studies on the nature of freezing and nonfreezing water in polymer-water 

                          mixtures

13:00-14:30       Γεύμα – Μπουφές

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:   Ν.ΠΙΠΠΑ, Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΗΣ

14:30-14:45       Ομιλία Χορηγού MALVA SA

                           Γ. Ζαχαρίδης:  Quick overview of Thermal Analysis Techniques,   Instruments 

                                                    and  Applications, Ranging from Biomaterials to Proteins and 

                                                    Polymers to Metals

14:45-15:05       Theodore Sentoukas, Despoina Giaouzi, Stergios Pispas

                          Thermal Characterization of Novel Block Copolymer Systems

15:05-15:25        A. Stimoniaris and C. Delides

                           Synergy effects of carbon based fillers in polymer nanocomposites studied by 

                           thermomechanical techniques

15:25-16:25        e-Posters Session  

                        

16:25-16:45        Διάλειμμα – Καφές

16:45-17:30        Γενική Συνέλευση ΕΕΘΑ-Εκλογές νέου Δ.Σ.

          20:30        Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου ΕΕΘΑ2018

 

Σάββατο 13 Οκτωβρίου

 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:     Δ. ΑΧΙΛΛΙΑΣ, Ν. ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ

09:30 - 10:00     Προσκεκλημένη Ομιλία: Νικόλαος Μπουρόπουλος,

                          Τμήμα Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

                          Synthesis, characterization and thermal properties of Calcium phosphates for 

                          biomedical applications

10:00 – 10:20    Natassa Pippa, Diego Romano Perinelli, Stergios Pispas, Giulia Bonacucina,

                          Costas Demetzos

                          Materials’ properties of chimeric liposomes using thermal analysis techniques

10:20 -10:40     Christos Ganos, Nikolaos Naziris, Maria Chountoulesi, Konstantia Graikou,

                          Costas Demetzos

                         Thermal analysis on the effect of quercetin-3-rutinoside-7-rhamnoside and 

                         flavonoids on model phospholipid membranes

10:40-11:00      Maria Chountoulesi, Athina Konstantinidi, Nikolaos Naziris, Dimitris Kolokouris,

                         Antonios Kolocouris, Costas Demetzos, Thomas Mavromoustakos

                         Kinetic study of the thermodynamic behavior of lipid bilayers in the presence of

                         aminoadamantane drugs

11:00-11:20       Nikolaos Naziris, Athanasios Skandalis, Stergios Pispas, Costas Demetzos

                          Linear Thermodynamic Behavior in Complex Chimeric Nanosystems

11:20-11:40      Διάλειμμα – Καφές

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. CHRISSAFIS

11:40-12:10      ΠροσκεκλημένηΟμιλία: Νεκταρία Μπάρκουλα,

                         Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

                          Study of the environmental degradation of polymers, composites  

                          and nanocomposites using Dynamic Mechanical Analysis

12:10-12:30      Evangelia Tarani, Zoe Terzopoulou, Theodora Kyratsi, Thomas Kehagias,

                         Dimitrios N.  Bikiaris, George Vourlias, Konstantinos Chrissafis

                         Significant enhancement of thermal and mechanical properties of high-density  

                         polyethylene using large diameter size graphene nanoplatelets: A review

 

12:30-12:50      Dionysios E. Mouzakis, Aggelos Koutsomichalis, Thomas Kalampoukas

                         Thermomechanical Response &Time- Temperature Superposition Analysis using two  

                         different approaches in Antiballistic Hybrid Kevlar /Aluminum and Vectran/Aluminum

                         Composites

 

12:50-13:10      A. Kollia, G.C. Papanicolaou, S.P. Zaoutsos

                         Influence of Thermal Shock on the Dynamic Mechanical Properties of Flax Fiber 

                         Reinforced Epoxy Polymer Composites

 

13:10-13:30       D. Kourtidou, E. Tarani, D. N. Bikiaris, G. Vourlias, K. Chrissafis

                          Synthesis, characterization and thermal analysis of PE-RT/graphene nanocomposites        

13:30-13:50       Zoi Terzopoulou, George Z. Papageorgiou, Dimitrios Bikiaris

                          Current challenges in furan based polyesters from renewable resources

 

13:50-14:00      Απονομή Βραβείων ΕΕΘΑ

          14:00      Λήξη Συνεδρίου Θερμά 2018

About

e-Posters

P1.    Α. Rousi, E. Vouvoudi, D. Achilias

          Products obtained from the catalytic pyrolysis of polymeric materials found in WEEE.

P2.    Nejib Kasmi, Niki Poulopoulou, Zoi Terzopoulou, Dimitrios G. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, George Z. Papageorgiou

           Sustainable Thermoplastics from Renewable Resources: Thermal behavior of Poly(1,4-cyclohexane dimethylene 2,5-       

           furandicarboxylate)

P3.    Niki Poulopoulou, Dimitra Smyrnioti, Maria Siambani, Polyxeni Kalisperati, George Z. Papageorgiou, Maria Kapnisti

           Miscibility and crystallization behavior of poly(alkylene terephthalate) blends. DSC study

P4.    Lazaros Papadopoulos, Dimitra Patsiaoura, Kostantinos Chrissafis and Dimitrios Bikiaris

            Synthesis and characterization of novel cross-linked polyester resins (UPRs) based on succinic acid

P5.    Φειδίας Μπαϊράμης, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Τιβέριος Βαϊμάκης

            Σύνθεση Γραφιτικού Νιτριδίου g-C3N4 από Ουρία. Μελέτη με Θερμική Ανάλυση

P6.    Iouliana Chrysafi, Lamprini Malletzidou, Pavlos Beinas, Vassiliki Touli, Konstantinos M. Paraskevopoulos, Eleni Pavlidou, George 

           Vourlias

           Monastery of the Ascension, Elassona, Mount Olympus: Complementary analysis of the Catholicon wall paintings

P7.    Α. Vasileiadou, S. Zoras, A. Dimoudi, A. Iordanidis, A. Asvesta, V. Evagelopoulos

           Determination of the combustion parameters of municipal solid waste samples and their blends with lignite with the help of  

           Thermogravimetry (TG/DTG)

P8.   Zoi Terzopoulou, Arsenios Tziolas, Apostolos Avgeropoulos, Dimitrios Bikiaris

          Effect of nanofillers on the thermal properties of poly(lactic acid) 

P9.    I. Charitos, G. Georgousis, E. Kontou

          Thermal and rheological behavior of linear low density polyethylene nanocomposites

P10. Electra Papadopoulou, Dimitra Patsiaoura, Dimitra Kourtidou, Iouliana Chrysafi, EvangeliaTarani

          Thermal properties of Phenol Formaldehyde composites reinforced with textile

           Waste.

P11.  A. Sanida, S. G. Stavropoulos, G. C. Psarras

           Thermal and dielectric characterization of polymer nanocomposites

eposters

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Plenary Lecture: 

"Food Calorimetry: classical and novel applications"

Prof. Dimitrios Fessas, Università di Milano

 
Προσκεκλημένοι Ομιλητές:
Απόστολος Κυρίτσης,

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιτστημών- ΕΜΠ

"DSC studies on the nature of freezing and nonfreezing water in polymer-water mixtures"
Θωμάς Μαυρομούστακος, Τμήμα Χημείας - ΕΚΠΑ
"Differential Scanning Calorimetry: A valuable tool to study drug:membrane interactions Διαφορική Θερμιδομετρία Σάρωσης: Ένα ανεκτίμητο εργαλείο στη μελέτη αλληλεπιδράσεων φαρμακευτικών μορίων με μεμβράνες."
Νικόλαος Μπουρόπουλος, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
“Synthesis, characterization and thermal properties of calcium phosphates for biomedical applications”

 

Νεκταρία Μπάρκουλα, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
"Μελέτη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης πολυμερών, πολυμερικών σύνθετων και νανοσύνθετων υλικών με τη μέθοδο της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης
"Study of the environmental degradation of polymers, composites and nanocomposites using Dynamic Mechanical Analysis"

Speakers

ΧΟΡΗΓΟΙ

malva_logo_new.jpg
Clipboard01.jpg
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ.Ε. Μουζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων- Εργ. Μηχανικής

 

Δρ Νατάσσα Πίππα

Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑ 2018

ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ    ΔΕΠ/ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ   ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ              120€                       60€

ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Subcribes
VENUE
bottom of page